Vodičské oprávnenie skupiny "B"

Skupina “B”

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A, A1 a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem miesta
pre vodiča viac ako osem miest na sedenie

b) jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa písmena a) a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy
nepresahuje 3500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

 

 

 


 

Podmienky:

- vek 17 rokov
- zdravotná spôsobilosť
- odborná spôsobilost
- trvalý pobyt na území SR

Rozsah výcviku
Teoretická časť:

20 hodín: pravidlá cestnej premávky
3 hodiny: náuka o vozidlách a ich
.. údržba
2 hodiny: teória vedenia vozidiel
4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
3 hodiny: opakovanie

Rozsah výcviku
Praktická časť:

1 hodina: oboznámenie s vozidlom
6 hodín: autotrenažér
31 hodín: výcvik motorového
vozidla
3 hodiny: praktická údržba

Cena výcviku:

+421 (0)905 440 542
info@autoskolapenzes.sk

Vznik v roku 1992.
Dobré meno sme si vybudovali
aj našou poctivou prácou
s kvalitnými inštruktormi
a dlhoročnými skúsenosťami.
Praktický výcvik plánujeme
individuálne po dohode
so žiadateľom.

KALENDÁR

MAPA

AUTOŠKOLA Penzeš © 1992 - 2014 Práva vyhradené PDFdesign