Vodičské oprávnenie skupiny "AM"

Sú to dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1 s akýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacích motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybavených pomocných motorčekom s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1


 

Podmienky:

- vek 15 rokov
- zdravotná spôsobilosť
- odborná spôsobilost
- písomný súhlas zákonného
..zástupcu
- trvalý pobyt na území SR

Rozsah výcviku
Teoretická časť:

20 hodín: pravidlá cestnej premávky
3 hodiny: náuka o vozidlách a ich
údržba
2 hodiny: teória vedenia vozidiel
4 hodiny: zásady bezpečnej jazdy
3 hodiny: opakovanie

Rozsah výcviku
Praktická časť:

1 hodina: oboznámenie s vozidlom
7 hodín: výcvik motorového vozidla
1 hodina: praktická údržba

Cena výcviku:

+421 (0)905 440 542
info@autoskolapenzes.sk

Vznik v roku 1992.
Dobré meno sme si vybudovali
aj našou poctivou prácou
s kvalitnými inštruktormi
a dlhoročnými skúsenosťami.
Praktický výcvik plánujeme
individuálne po dohode
so žiadateľom.

KALENDÁR

MAPA

AUTOŠKOLA Penzeš © 1992 - 2014 Práva vyhradené PDFdesign