Vodičský preukaz

PLATNOSŤ VODIČSKÉHO PREUKAZU:
Tak ako PAS alebo OBČIANSKY PREUKAZ, už aj VODIČSKÝ PREUKAZ má obmedzenú platnosť. Nerobia sa žiadne skúšky na posúdenie či viete zákon o cestnej premávke alebo jazdiť, ide len o výmenu dokladu. - vodičský preukaz vydaný:


- od 1.1.1993 do 30.4.2004 - platí do 31.12.2023
- od 1.5.2004 do 18.1.2013 - platí do 31.12.2032


- po 18.1.2013 má obmedzenú platnosť:
A) vodiči AM, A1, A2, A, B1, B, BE, T - platnosť 15 rokov
B) vodiči C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE - platnosť 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti
C) vodiči nad 65 rokov - platnosť 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilost


Príves

VYSVETLENIE JAZDNÝCH SÚPRAV:


s vodičským preukazom skupiny B môžete ťahať:
- príves max. 750 kg nebrzdený (jazdná súprava max. 4250 kg = vozidlo max. 3500 kg + príves max. 750kg)
- príves brzdený (jazdná súprava max. 3500 kg)


s vodičským preukazom B kód 96
(získate absolvovaním výcviku v autoškole bez skúšok) môžete viesť:
súpravu v rozpätí 3500 - 4250 kg


s vodičským preukazom skupiny BE môžete viesť:
súpravu v rozpätí 4251 - 7000 kg (vozdilo 3500 kg + príves 3500 kg)


Motocykle

POSTUP ROZŠÍRENIA VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA NA MOTOCYKLE
(PRAXOU BEZ SKÚŠKY):
ak vlastníte vodičský preukaz na skupinu A1 alebo A2 môžete získať po 2 rokoch praxe vyššiu skupinu
(ak ste mali A1 získate A2, ak ste mali A2 získate A):


BUDETE POTREBOVAŤ:
- lekársku prehliadku
- čestné prehlásenie o praxi


Máte dve možnosti rozšírenia o skupinu:


1, OSOBITNÝM VÝCVIKOM - absolvovaním teórie a praktických jázd v autoškole získate OSVEDČENIE O VÝCVIKU. Autoškola doručí Vaše doklady na dopravný inšpektorát a bez skúšky si vymeníte (6,5 € kolok) vodičský preukaz.


2, OSOBITNOU SKÚŠKOU - v autoškole si zaplatíte kondičné jazdy na príslušnom motocykli. Autoškola Vás naplánuje na skúšky. Skúška sa skladá z praktickej jazdy na motocykle, na ktorú chcete získať vodičský preukaz, to znamená že testy nerobíte. Za skúšku sa platí 16,5 € kolky a za vydanie vodičského preukazu 6,5€.

Vznik v roku 1992.
Dobré meno sme si vybudovali
aj našou poctivou prácou
s kvalitnými inštruktormi
a dlhoročnými skúsenosťami.
Praktický výcvik plánujeme
individuálne po dohode
so žiadateľom.

KALENDÁR

MAPA

AUTOŠKOLA Penzeš © 1992 - 2014 Práva vyhradené PDFdesign

Theme's Options

Layout Style

Color Versions

Background Custom Color

Background Color Picker

Body Font Size

Headings Font Size

Background Body Patterns